Postavitev zaščitnih sistemov nad cestiščem, Zala 2018