Delo na težko dostopnih mestih

SANACIJE PLAZOV

• Zahtevne sanacije brežin
• Zaščita pred padajočim kamenjem
• Zaščita pred snežnimi in zemeljskimi plazovi

POSEKI IN OBŽAGOVANJA

• Sečnja večjih zahtevnih površin
• Obžagovanje in podiranje na težko dostopnih terenih
• Nega dreves na težko dostopnih terenih

GEOTEHNIČNE REŠITVE

• Sidranje
• Pilotiranje
• Torkretiranje

VIŠINSKA DELA

Vsa dela kjer je potrebno znanje vrvne tehnike.

OSTALE STORITVE

• Sanacije fasad in betonov • Sanacije jeklenih konstrukcij • Sestavljanje in montaža • Barvanje napuščev • Krovstvo • Čiščenje strug • Odstranjevanje labilnega kamenja in skal • Helikopterska montaža • Montaža reklam

Sanacije plazov

V sodelovanju s podjetjem Kaskader d.o.o.

Poseki in obžagovanja

Geotehnične storitve

Višinska dela

Ostale storitve

© Copyright - Bakti Team. Delo na težko dostopnih mestih